Betrokken partijen

De sector afbouw ondersteunen doen wij niet alleen. Dit doen wij samen met een aantal betrokken partijen.    

Branche organisaties 

NOA is de ondernemersvereniging voor Afbouwbedrijven in Nederland, NOA behartigt de collectieve en individuele belangen van NOA-leden en vertegenwoordigt de bedrijfstak richting overheid, onderwijs, opdrachtgevers en aanpalende sectoren.  
FNV Bouwen en Wonen en CNV Vakmensen vertegenwoordigen de werknemers in de sector Afbouw. Zij behartigen de belangen van hun leden en voorzien hen van advies over werk en inkomen.  
De werkgevers en werknemers dragen af aan het O&O fonds Afbouw. Dit fonds wordt bestuurd door NOA, FNV Bouwen en Wonen en CNV Vakmensen en financiert diverse goede doelen, waaronder het opleidingsbeleid van de sector Afbouw.  

Technisch Bureau Afbouw 

Het Technisch Bureau Afbouw (TBA) is een organisatie die zich inzet voor de kwaliteit en innovatie van de sector afbouw, o.a. door het geven van deskundig advies en het uitvoeren van kwaliteitscontrole tot bouwbegeleiding.  

MijnAfbouw  

Mijn Afbouw is het internetportal van de afbouwsector. Mijn afbouw verstrekt informatie over de CAO-afbouw, Bedrijfstak Eigen Regelingen voor ondernemers en werknemers, arbeidsomstandigheden, duurzame inzetbaarheid, pensioen, kwaliteit & techniek enzovoorts  

NOA opleidingsbedrijven Afbouw 

Bedrijven kunnen een leerling opleiden via het samenwerkingsverband NOA Opleidingsbedrijf Afbouw. NOA Opleidingsbedrijf Afbouw leidt, samen met een plaatselijk ROC, op vanuit de gedachte van een werkgever. NOA Opleidingsbedrijf Afbouw werft en selecteert je personeel voor de toekomst en biedt een kwalitatief brede opleiding aan in samenwerking met een Regionaal Opleidingen Centrum. Ze treedt op als werkgever, zodat de risico’s en kosten voor een leerbedrijf tot een minimum worden beperkt. 

Menu