Onderwijs & Examens

Hieronder lees je meer over de functies en toegevoegde waarde van het Examenplatform van Savantis.

Het Examenplatform bestaat uit een Savantis-omgeving en daarnaast een eigen omgeving voor iedere onderwijsinstelling die bij de Exameninstelling inkoopt.
De Savantis-omgeving, Examenplatformsavantis.nl, is de online omgeving voor de scholen om examens te downloaden, studenten in te plannen voor de Proeve van Bekwaamheid en resultaten van de digitale beoordelingen van de Proeve van Bekwaamheid in te zien. Ook schrijft de examinator zich hier in als beoordelaar van een examengroep. De Proeve van Bekwaamheid wordt in deze omgeving beoordeeld.
Iedere school die examenproducten bij de Exameninstelling inkoopt, ontvangt een inlogcode voor de Savantis-omgeving van het Examenplatform.
Via een aparte URL kan de school in de eigen schoolomgeving binnen het Examenplatform inloggen. Daar is het mogelijk om de overige examens (die de school zelf afneemt) digitaal te beoordelen.

Menu