Onderwijs & Examens

Als vakman, vakvrouw, docent of examinator sta je voor kwaliteit. Continu werk je aan verbetering. Net als Savantis. Bij Exameninstelling Savantis buigt een team specialisten en vakkrachten zich dagelijks over de kwaliteit van examinering. Uitgangspunt: kwaliteit moet en kan altijd beter.

De Exameninstelling Savantis is een door Kiwa gecertificeerde examenleverancier. Driejaarlijks vindt een audit plaats van Kiwa, op zowel proces als product. 
De Exameninstelling beschikt over een uitgebreid kwaliteitszorgsysteem. Jaarlijks worden de procedures en de werkinstructies indien nodig bijgesteld.
Ieder jaar wordt een jaarverslag gepubliceerd waarin verslag wordt gedaan van de activiteiten van het afgelopen jaar.
Je vindt het certificaat van Kiwa en de jaarverslagen in de kennisbank.
Meer weten?
Wil je meer weten over de kwaliteitsborging van Savantis? Vul dan het  contactformulier in.

Menu